Yeni Onaylanan TCK 103 Düzenlemesi Uygulamada 12-15 Yaş Arasında "Rıza" Aranma Tehlikesi Yaratabilir  

Başta 140’a yakın kadın örgütünün oluşturduğu TCK 103 Kadın Platformu olmak üzere,  çeşitli kadın ve çocuk derneklerinden, aile hekimlerine, avukatlardan, toplumun çeşitli kesimlerine, ülkenin her yerinden ve dünyadan gelen tepkiler sonucunda hükümet, 17 Kasım gecesi verdiği cinsel istismarcılara af ve istismarcıyla evlilik önergesini geri çekmek zorunda kaldı. Ancak, 438 sıra sayılı kanun tasarısının 13. maddesi ile TCK 103. maddesinin yeniden düzenlenmesi TBMM’nin 24 Kasım 2016 oturumunda onaylandı. Buna göre, maddeye 12 yaş kademelendirmesi getirilmiş oldu. 

Yeni haliyle TCK 103.nolu madde, eski halinde olduğu gibi 15 yaş altı çocuklarda rıza aranmasını engellemektedir. Ancak bazı davalarda örneklerini gördüğümüz gibi bu yoruma yer vermeyecek şekilde, açıkça ifade edilmediği için yargıda farklı yorumlara yol açabilir.  Dolayısıyla uygulamada 12-15 yaş arası çocuklarda rıza aranmasına yol açma tehlikesi bulunmaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin 103. maddeye dair iptal kararlarında, farklı yaştaki çocukların istismardan farklı şekilde etkileneceği savı, 12-15 yaş arası çocuklar için ayrı bir kategori yaratılarak çözülmeye çalışılsa da; bu kategori bu yaş aralığındaki çocuklarda, mahkemelerde rızalarının sorgulanmasına ve “istismarcıyla evliliğe zorlanmasına” neden olabilir. Ne yazık ki hukuk tarihimiz, bazı mahkemelerin, bu yaş kategorisinin yokluğunda dahi 13 yaşındaki çocuklarda rıza arandığını gösteren örneklere sahiptir.  12-15 yaş arası çocukların cinsel istismara “rıza” gösterebileceğine, evlendirilebileceğine dair toplum nezdinde bir algı oluşturulmaya çalışılması ise, zaten geri çekilen önerge ile kısmi siyasi onay gösterilmiş olan erken evliliklere kapı açma tehlikesini barındırmaktadır. 

Bu onaylanan madde uygulamada rıza yaşının farklı yorumlanmasına ilişkin tehlikeler yaratabilir. Çünkü bu maddenin, 12 yaşından küçük çocuklara yönelik tecavüz suçunun cezasında artırım yapılmak için hazırlandığı öne sürülse de, madde ile yaş kademelendirilmesi yapılmakta ve cinsel ilişkiye rıza yaşının 12’ye düşürülmesinin kapısı aralanmaktır. Bunun sonucu olarak kız çocuklarının zorla ve erken yaşta evlendirilmelerinin yasal yolu açılabilir. Tek bir hâkimin bile bu maddeye dayanarak aldığı bir kararın içtihat olarak kabul edilmesi yolu ile yasalaşmasına bile gerek kalmadan, uygulamada rıza ve evlilik yaşının 12’ye indirilmesi çok kolaylaşacaktır. Adalet Bakanı’nın “küçüğün rızası ve ailenin onayı” ile yapılan veya yapılacak fiili evliliklere ilişkin sözleri de bu tehlikeye işaret ediyor. 15 yaş altı çocuğun rızası olamaz ve ailenin onayı suçlunun işlediği suçu örtbas edemez. 

Çocuk istismarına karşı etkin mücadele için taleplerimizi ve önerilerimizi bir kez daha yineliyoruz:

TCK 103. maddede, 15 yaş altındaki çocukların cinsel davranışa rızasının olduğunun kabul edilemeyeceği açıkça belirtilmelidir:

Olayın taraflarından ikisi de çocuksa, bu çocukları cinsel davranışa yönlendiren, kolaylaştıran, teşvik eden ve zorlayan kişiler mutlaka cezalandırılmalıdır. Aksi halde çocuklara ceza verilmemesinden cesaret alınarak gelenek, görenek, adet, dini referanslar vb. bahaneler ile bu çocukların zorla bir “evlilik” ilişkisi içerisine sokulması kuvvetle muhtemeldir.

Erken yaşta ve zorla evlendirme Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmelidir:

Erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi gerekli ve Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’nin 37. maddesi gereği zorunludur.

Çocukların dini nikâh ile evlendirilmesi suç olarak düzenlenmelidir ve dini nikâhla yapılan tüm evlilikler kayıt altına alınmalıdır:

Anayasa Mahkemesi, Ceza Kanunu’nun resmi nikâh olmaksızın dini nikâh yapılmasını suç olarak düzenleyen maddesini iptal ederek, çocukların dini nikâh adı altında cinsel istismarının ve aynı zamanda erkek çok eşliliğinin önünü açmıştır.

Bu gerekçelerle, TCK 103 Kadın Platformu olarak, bu maddedeki 12 yaş kademelendirmesinin uygulamada farklı yorumlara neden olabileceğine inanıyoruz.  Bu çerçevede, tüm milletvekillerini yukarıdaki ek taleplerimizin yasalaştırılması ve TCK 103’ün 15 yaş altı çocukların rızasından ve evliliğinden söz etmeyecek şekilde uygulanması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadın ve çocuk örgütleri olmak üzere tüm kamuoyunu, basın ve medya kuruluşlarını önümüzdeki süreçte uygulamanın ve yargı kararlarının takipçisi olmaya çağırıyoruz! 

TCK 103 Kadın Platformu

Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu 

Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi

Aka-Der Kadın Faaliyeti 

Akdam - Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği

Almanya Göçmen Kadınlar Birliği 

Altınoluk Demokrasi Platformu Kadınları

Ankara Feminist Kolektif

Ankara Kadın Platformu

Antalya Feminist Kolektif

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Antalya Kadın Platformu

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye

Aydın Kadın Efeler Derneği

Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi

Bağımsız Kadın Derneği Mersin

Bilgi Kadın 

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

BPW Türkiye - İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu

Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma 

CEİD – Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği 

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu 

Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi

Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği 

Datça Kadın Girişimi

Demir Leblebi Kadın Derneği

Demokratik Kadın Hareketi

Disk Kadın Komisyonu

Diyarbakır İş Kadınları Derneği

Edirne Çocuk Hakları Derneği 

Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği 

Edremit Demokrasi Platformu Kadınları

Ege Kadın Buluşması Platformu

Ekmek ve Gül Kadın Grubu 

Engelli Kadın Derneği

Erktolia 

Eşit Yaşam Derneği

EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu

Eşitlik Koalisyonu Kadın Grubu

Eşitlik ve Adalet İçin Kadın Grubu

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu

EVKAD Adana 

Faaliyeti Durdurulan VAKAD'ın Emekçileri-düzeltme

Federation of Business and Professional Women

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği 

Fethiye Kadın Platformu

Filmmor Kadın Kooperatifi

FKF’li Kadınlar 

Göz Altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu

Göztepe Dayanismasi L'animo Kadın Grubu

Günebakan  Kadın Derneği

Hevi LGBTİ Derneği

IAW – International Alliance of Women

İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu

İlerici Kadın Derneği, Antalya

İlerici Kadınlar Meclisi

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

İzmir Amargi

İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği

Kadav - Kadınlarla Dayanışma Vakfı

Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği

Ka-Der - Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Kadın Çalışmaları Derneği

Kadın Dayanışma Vakfı

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi 

Kadın Emeği Derneği

Kadın Emeği Kolektifi

Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanlığı

Kadın Koalisyonu 

Kadın Özgürlük Meclisi

Kadın Partisi

Kadın Yazarlar Derneği

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği

Kagider – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi

Kampüs Cadıları 

KAOS GL Derneği

Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği  

Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği 

Karya Kadın Derneği 

Kayseri Kadın Dayanışma Derneği

Kazdağlı Kadınlar 

Kazete Bağımsız Kadın Gazetesi 

Kazeteder – Kadın Erkek Eşitliği Derneği 

KEFA – Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar Grubu 

KESK Kadın Meclisi

Keskesor  LGBT

Kırmızı Biber Derneği

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Kocaeli Kadın Platformu

Koza Kadın Derneği  

Lambda İstanbul 

Lezbiyen Biseksüel Feministler  

Mardin Ortak İşbirliği Kadın Derneği

Marmara Grubu Vakfı 

Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi

Mersin 7 Renk LGBT Derneği 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Mor Çetele 

Mor Dayanışma

Mor Pusula

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

Muğla Emek Benim Kadın Derneği 

Muğla Kadın Dayanışma Grubu

Özgür Genç Kadın

Özgür Renkler Derneği

Pembe Hayat LGBTT Derneği

Samandağ Kadın Dayanışma Derneği

SODA – Sosyal Dayanışma Ağı 

Sosyalist Kadın Meclisleri

SPOD - Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği 

Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar

TCK 103 Kadın Çalışma Grubu

TMMOB İstanbul Kadın Komisyon

TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu

Toplumcu Kadın Psikologlar 

Trabzon Demokratik Kadın Platformu

TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu

Türk Kadınlar Birliği

Türk Kadınlar Konseyi

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 

Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Derneği

Üniversiteli Kadın Kolektifi 

Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği

Yeni Demokrat Kadın

Yeryüzü Kadınları

Yeşil Feministler  

Yoğurtçu Kadın Forumu

17+ Alevi Kadınlar

5 Harfliler

    

Go to top